Бизнес и НПО - заедно за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда

Национална пациентска организация и Българската стопанска камара реализират съвместен проект, финансиран по ОПРЧР, чиято основна цел е да допринесе за повишаването на достъпа до заетост на лица с увреждания.

Усилията на НПО и БСК са насочени към подобряването на връзката между работодателите и хората с увреждания, като първата стъпка към това е разработването на този информационен портал, който да улеснява хората с увреждания да търсят и намират работа, която да съответства на техните възможности, потребности и професионални стремежи.

Порталът предоставя, както полезни обучителни ресурси, така и възможности за търсене на работа.

Проектът е на стойност 194 932.50 лева.

Региони

Трудова борса

Previous Next

Новини