Защо да наемете хора с увреждания?

Прочетено: 202  | 

Проблемите затъмняват ползите

Макар че много организации разбират колко е важно да бъдат осигурени работни места за хората с увреждания, все още и работодателите, и самите хора с увреждания са изправени пред сериозни предизвикателства и бариери.

Интеграцията на хората с увреждания е двустранен процес, а достъпът до пазара на труда трябва да се разглежда като отговорност и на двете страни. Премахването на физическите пречки пред хората с увреждания в повечето случаи е по-незначителният проблем. Големият проблем е, че повечето мениджъри не знаят как или направо се страхуват да общуват с хора с увреждания, а именно те са първите, с които кандидатите за работа се срещат. За да може тази група да бъде обучена и да разбира ползите от многообразието на работното място, са необходими трайно установени практики и стратегии за наемане на хора с увреждания. Представители на бизнеса признават, че в много случаи мениджърите по човешки ресурси търсят да наемат хора, които няма да се нуждаят от дълго обучение и инвестиции.

Факти и предразсъдъци

Най-сериозната бариера, пред която се изправят хората с увреждания, е свързана с начина, по който биват възприемани от околните. За съжаление, отношението към тях и по-специално към хората с психични заболявания, априори е отрицателно. Затова и малцина са онези, които се решават да оповестят подобно увреждане при интервю за работа. Другите увреждания не се оповестяват, тъй като съответният човек се опасява, че кандидатурата му няма да бъде разгледана като равностойна или ще го възприемат като опит за получаване на преференциално третиране. Много работодатели се страхуват, че хората с увреждания няма да бъдат достатъчно ефективни и ще се наложи колегите им да вършат част от тяхната работа. Проучванията обаче показват друго – наетите лица с увреждания често са по-продуктивни и по-надеждни от колегите си без увреждания, както и че при тях текучеството е много по-малко. Това означава, че вложените в тях инвестиции са максимално ефективни и се възвръщат много по-бързо, отколкото, ако всяка година се инвестира за обучение на лица без увреждания, които скоро след това напускат по една или друга причина. Друго разпространено схващане е, че хората с увреждания са подходящи само за нискоквалифициран труд и не могат да се издигат във фирмата. Изследванията отново показват, че това не е така – голяма част от хората с увреждания имат нужното образование и квалификация, показват и желание за по-нататъшно усъвършенстване и израстване в кариерата.

Защо всеки мениджър трябва да иска хора с увреждания в своя екип?

В настоящата икономическа ситуация бизнесът страда от липсата на добре подготвени и мотивирани кадри, които бързо да се приспособяват към новите изисквания на пазара. Хората с увреждания са част от неизползвания пазар на хора с различни умения на различни нива. От друга страна, клиентите стават все по-взискателни, а компаниите трябва да отговарят на техните нужди. Многобройни проучвания показват, че разнообразните, хетерогенни екипи насърчават творчеството, иновациите и по-доброто вземане на решения. Хората с увреждания могат да дадат своя принос към многообразието на мисълта, защото носят свежа перспектива, и така да допринесат за иновациите на работното място. Ако хора с увреждания работят за вас, това би могло да ви помогне да разберете по-добре как да работите с клиенти с увреждания и така да получите предимство пред вашите конкуренти.