НПО представи работата на социалните си работници пред специалисти по корпоративна социална отговорност

 |  Прочетено: 187  | 

Програмният директор на Националната пациентска организация Александър Миланов представи пред КСО специалистите от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  проектът на организацията и БСК, насочен към интегрирането на пазара на труда на лица с хронични заболявания и увреждания. Партньорската инициатива, финансирана от ОПРЧП, има за цел да подкрепи 200 близки на хора с увреждания, както и 200 близки на лица с ТЕЛК в рамките на тяхната трудова реализация. 10 социални работници във Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас предоставят информация, трудови консултации, обучения и придружаване на пациентите със здравни проблеми в социалната, образователната и здравната система.

Специалистите помагат на хората с увреждания с емоционална подкрепа, с помощ при подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и с придружаване по време на интервюта за работа. До момента инициативата е подкрепила 50 клиенти, като 3 от тях са започнали работа.

БСК и НПО създадоха и информационна система по проекта, в която има и трудова борса в полза на работещи и хора с увреждания.

40% от завършилите висше образование у нас не работят по това, за което са учили, а повече от половината от сънародниците ни са преживели поне една промяна на работното място или на технологиите, с които са работили, показват данни на Българската стопанска камара, представени по време на среща с членовете на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. В рамките на събитието бяха популяризирани инициативи на Българската стопанска камара, реализирани самостоятелно или в партньорство, които поставят акцент върху повишаването на качеството на заетите и пазара на труда у нас.

Информационната система MyCompetence.bg подпомага българския бизнес в управлението на човешкия капитал чрез безплатни обучителни ресурси, тестове за оценка на компетенциите, както и при създаването на цялостни програми за личностно професионално развитие и програми за управление на човешките ресурси в компаниите. Ресурси от системата се ползва и в сайта по проекта на НПО - www.rabotazavseki.com

В MyCompetence.bg са регистрирани повече от 2,6 млн. посетители, като от тях 55 000 са активни потребители. Ресурсите на платформата се ползват и от 21 университета и 17 000 студенти. 29 000 българи са преминали успешно електронни курсове за обучение и инструменти за оценка на компетенции. Статистиката показва още, че в информационната система са разработени над 1300 компетентностни профили на ключови длъжности, а платформата е подходяща за самооценка на служителите, но и за оценка на представянето на работниците от страна на работодателите. Достъпни за потребителите са повече от 40 инструмента – тестове, адаптирани и валидирани за българския контекст, описани конкретни длъжности с уменията и компетенциите, които трябва да притежават заетите.