Социалните оценки и индивидуалните оценки на хора с увреждания ще се правят по телефона до края на извънредното положение у нас

 |  Прочетено: 456  | 

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Измененията са във връзка с въведеното на 13 март от Народното събрание извънредно положение и целят ограничаване на разпространението на вируса, както и осигуряването на защита живота и здравето на хората с увреждания и служителите от дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане. С промените се регламентира, че по време на извънредното положение интервютата за подготовка на индивидуалните оценки на хората с увреждания ще се провеждат само по телефона или по електронната поща. По този начин ще се гарантира, че административното обслужване на хората с увреждания няма да се прекъсва и ще се осигури своевременно упражняване на техните права за ползване на лична помощ.

Индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания ще се прави по телефона по време на извънредното положение При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ ще провеждат интервю по телефона с тях или с техен законен представител. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания,  които бяха одобрени от правителството. Измененията са във връзка с въведеното от Народното събрание извънредно положение и ще се прилагат по време на действието му. Те целят ограничаването на рапространението на вируса COVID-19 и съхраняването на здравето на хората с увреждания и служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане. С провеждането на интервютата по телефона ще се осигури непрекъснатост на административния процес за подготовка на индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания и ще се гарантира своевременно упражняване на техните права.

Източник: Министерски съвет